Afvigelseshåndtering

Afvigelsesmodulet sikrer øget transparens i dine afvigelser ved bl.a. at logge tid og ansvarsperson for ændringer samt registrere efterfølgende tilretninger i afvigelsen.

Samtidig er der fuld sporbarhed fra en afvigelse og tilbage gennem produktionskæden, og det er således nemt at identificere eksempelvis varenummer, batch-nummer, afdelingsnummer m.m.

Modulet gør det muligt at dokumentere ændringer med vedhæftede billeder, ligesom der kan autogenereres en e-mail til den person, der skal godkende en afvigelse eller en korrigerende handling – og der kan sendes en rykker, hvis vedkommende ikke svarer.

Dokumentations- og sikkerhedsfordele

Afvigelsesmodulet tilbyder endvidere en række funktioner, der kommer til gavn i enhver fødevareproduktion, herunder:

  • Spærre afvigende produkter, så de ikke kan anvendes i produktionen
  • Udskrive stopseddel
  • Root-cause værktøj til yderligere analyse af afvigelsen
  • Generere rapporter, herunder statistik over afvigelsesforløb, afvigelsesårsager m.m.
  • Minimere menneskefejl ved automatisk at trække data fra kvalitetskontrollerne, så disse ikke skal indtastes manuelt flere gange 

 

Brug for mere information?

Brug vores kontaktformular eller ring direkte på +45 97 440 445 - Så tales vi ved!

Gå til kontaktsiden