HACCP - Planlægning og Analyse

Modulet for planlægning giver dig mulighed for at tegne præcise procesflowdiagrammer over produktionsprocesserne i din virksomhed.

Diagrammerne giver dig et overblik over de mange aktiviteter i de forskellige procestrin, og modulet giver dig desuden mulighed for at inddele dit produktionsoverblik i flere mindre ”fabrikker” – dvs. underinddelte procesflows.

Planlægning - Få et bedre overblik over dine processer - og fasthold det.

Planlægningsmodulet fungerer optimalt sammen med risikoanalysen. Ved at vælge en specifik proces i HACCP modulet bliver man automatisk guidet igennem risikoanalysen, der identificerer kritiske punkter samt i hvilket procestrin de befinder sig.

Med Accuratechs HACCP planlægningsmodul er det muligt at opbygge din egenkontrol på baggrund af HACCP. Formålet er at basere egenkontrollen på HACCP principperne og herved opnå et overblik over din virksomheds potentielle risicis. Egenkontrollen tilpasses efter din virksomheds kritiske punkter.

  • Opbygge egenkontrol på baggrund af HACCP-principperne
  • Design og vedligehold af procesflowdiagrammer vedrørende egenkontrol
  • Mulighed for inddeling af diagrammer på flere niveauer (”del-fabrikker”)
  • Mulighed for at beskrive de enkelte procestrin i flowdiagrammer
  • Komplet integration med risikoanalysen

Analyse - Grundig og sikker afdækning af risici.

Risikoanalysen guider automatisk brugeren igennem hele produktionsflowet, så man kan være sikker på, at alle relevante faktorer medregnes i analysen. Desuden har modulet indbygget automatisk versionsstyring og logning af brugeroplysninger i forbindelse med foretagelse af ændringer. 

Systemet er særligt indrettet med såkaldte kontrolinstruktioner, der tillader genbrug af kontrolværdier og -grænser alle de steder i produktionsflowet, hvor den samme kontrol skal foretages. Dette minimerer og effektiviserer arbejdsgangen i brugen af selve systemet.

Risikoanalysen er fuldt ud integrérbart med planlægningsdelen. 

  • Automatisk guide af brugeren
  • Dobbeltsikring af samtlige kontrolpunkter (kontrol kan kun oprettes ved udfyldelse af alle parametre)
  • Automatisk logning af brugerinfo ved ændringer og tilføjelser
  • Automatisk versionsstyring
  • Automatisk generering af kontrolskemaer 

 

Brug for mere information?

Brug vores kontaktformular eller ring direkte på +45 97 440 445 - Så tales vi ved!

Gå til kontaktsiden