HACCP - Planlægning og Analyse

HACCP modulet er et værktøj til opbygning af virksomhedens logiske og overskuelige HACCP egenkontrolsystem.

På en brugervenlig måde, tegnes virksomhedens præcise procesflowdiagrammer over alle virksomhedens produktionsprocesser.

Der findes flere tilpasningsmuligheder, således visningen af flowdiagrammet kan udføres i den bedste udgave for virksomheden. Flowdiagrammerne kan til eksempel udarbejdes i flere lag, hvorved alle virksomhedens flowdiagrammer tage udgangspunkt i det overordnede produktionsflow.

Risikofaktoranalysen er en integreret del og kan udarbejdes i forlængelse af flowdiagram med udgangspunkt i de enkelte procestrin.
Logisk og brugervenlig guidning igennem alle analysens trin, vil hjælpe til identifikation af alle kritiske steder i produktionen samt fastlæggelse af de nødvenlige styrende foranstaltninger

HACCP planen dannes automatisk på baggrund af Procesflow og Risikofaktoranalyse.

Planlægning - Få et bedre overblik over dine processer - og fasthold det.

Med Accuratechs HACCP modul, er det muligt at opbygge din egenkontrol på en brugervenlig og struktureret måde – baseret på HACCP principperne

Et præcist overblik over alle produktionsprocesser, er væsentligt for udarbejdelse af virksomhedens Risikofaktoranalyse og derved udpege potentielle risici og de kritiske steder i produktionen.  

  • Opbygge egenkontrol på baggrund af HACCP-principperne
  • Design og vedligehold af procesflowdiagrammer
  • Mulighed for inddeling af diagrammer på flere niveauer (”del-fabrikker”)
  • Mulighed for at beskrive de enkelte procestrin i flowdiagrammer
  • Komplet integration med risikofaktoranalysen

Analyse - Grundig og sikker afdækning af risici.

Modulets risikofaktoranalyse guider dig automatisk og logisk igennem alle analysens trin, således sikres at alle relevante faktorer medregnes i analyses, og at de nødvendige styrende foranstaltninger indsættes og overvåges.

Det er muligt at udføre risikoanalysen direkte fra de specifikke procestrin i procesflowdiagrammet, for at placere og håndtere risikofaktorerne på det rette sted i produktionen.

  • Automatisk guide igennem analysen
  • Fuldt integrerbar med procesflowet 
  • Automatisk generering af HACCP plan og kontrolskemaer
  • Automatisk logning af brugerinfo ved ændringer og tilføjelser
  • Automatisk versionsstyring

Modulet indbygget automatisk versionsstyring og logning af brugeroplysninger i forbindelse med at der foretages af ændringer i HACCP systemet. 

Når systemet skal virke i virkeligheden

Systemet er særligt indrettet med såkaldte kontroltyper, der tillader genbrug af kontrolværdier og -grænser samt beskrivelser, alle de steder i produktionsflowet, hvor den samme type af kontrol skal foretages.

Kontroltyperne minimerer og effektiviserer arbejdsgangen i brugen af selve systemet.

Brug for mere information?

Brug vores kontaktformular eller ring direkte på +45 97 440 445 - Så tales vi ved!

Gå til kontaktsiden