ScanPlant NG Ordrestyring

Modul til ScanPlant NG
ScanPlant Ordrestyring giver virksomhedens administration, ledere og medarbejdere et unikt overblik over produktion og ordrestatus, hvilket kan sikre levering til tiden og forhindre overproduktion.

ScanPlant Ordrestyring fjerner samtidig papirerne fra produktionen og giver mulighed for online ordre status via f.eks. infoskærme.

Med ScanPlant Ordrestyring er det desuden muligt at få tilbagemeldinger fra produktions-flowet, og det kan automatisk overføres til økonomisystemet i real-time og dermed sikre et effektivt ordreflow for virksomheden.

Ved integration med virksomhedens økonomisystemer, skal ordrene kun oprettes og vedligeholdes et sted, og ScanPlant Ordrestyring kan også sende besked til økonomisystemet, så ordrene automatisk lukkes, når de er færdigafmeldt. Dette sikrer et effektivt ordre flow og samtidig reduceres fejlmulighederne i ordrebehandlingen for virksomheden. 

ScanPlant Ordrestyring understøtter indkøbs-, produktions-, salgs- og returordre.

  • Indkøbesordre sammenkobler informationer for leverandøren på den enkelte leverance med f.eks. sporbarhed og holdbarhedsdato, hvilket gør det nemt ved en evt. reklamation.
  • Produktionsordre sammenkobler de enkelte råvarer til en bestemt ordre, hvilket bl.a. giver mulighed for at beregne udbyttet pr. produktionsordre.
  • Salgsordre sammenkobler varen med kundens leverance, som bl.a. giver en god dokumentation og overblik, hvis kunden påstår en manglende leverance.

Brug for mere information?

Brug vores kontaktformular eller ring direkte på +45 97 440 445 - Så tales vi ved!

Gå til kontaktsiden