Shopfloor Management Suite

Shopfloor Management Suite (SMS) er et komplet fabrikssystem (MES system), som bidrager til at skabe det fulde overblik over produktionen.

Fabrikssystemet er modulopbygget og kan kundetilpasses efter din virksomheds behov.

Shopfloor Management Suite (SMS) håndterer proces- og lagerstyring vha. touchskærme i produktionen, samt dataopsamling fra andre relevante systemer på tværs af hele fabrikken.

Læs mere om moduler og applikationer nedenfor

Mere information

Quality Process System

Quality Process System (QPS) fra Accuratech gør din virksomheds kvalitetsstyring levende og øger fødevaresikkerheden i værdikæden.

QPS-løsningen samler alle kvalitetsaktiviteter i et integreret system, således at der er direkte forbindelse fra Procesflow, Risikoanalyse og HACCP plan til Procedurebeskrivelser, arbejdsinstruktioner samt udførelse af kvalitetsregistreringer og håndtering af afvigelser i produktionen.Mere information

Brug for mere information?

Brug vores kontaktformular eller ring direkte på +45 97 440 445 - Så tales vi ved!

Gå til kontaktsiden